Posted By skvalasvlk

Apie mus


Mūsų  tikslai:

  • Telkti  žmones, mėgstančius buriavimą, keliones, sveiką gyvenimo būdą;
  • Įvairiais būdais propoguoti buriavimą;
  • Rūpintis vandens turizmo plėtra;
  • Aktyviai dalyvauti gamtosauginėje veikloje, realiai rūpintis ekologija;
  • Bendradarbiauti su šalies, užsienio ir tarptautiniais panašios veiklos klubais;
  • Organizuoti teorinius užsiėmimus, mokomuosius bei pramoginius plaukimus žmonėms, besidomintiems buriavimu;
  • Organizuoti panašaus pobūdžio veiklos klubų susitikimus, seminarus, konferencijas, paskaitas diskusijas, regatas, parodas, stovyklas, šventes ir kt.;
  • Rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Klubo nariais gali tapti visi, kas pritaria Škvalo tikslams, nori susipažinti su buriavimu, išmokti buriuoti ir dalyvauti klubo veikloje.