Klubo regatos
Posted By skvalasvlk

„ŠVYTURIO ĮŽIEBIMO REGATA“


Vilkaviškio buriuotojų klubo „Škvalas“uždaros klubinės buriavimo regatos „ŠVYTURIO ĮŽIEBIMO REGATA“ NUOSTATAI

         1.Taisyklės:

1.1.Regata „Švyturio įžiebimo regata“ bus vykdoma pagal 2016-2019 m.Tarptautines buria-

vimo varžybų taisykles;

1.2.Regatos“Švyturio įžiebimo regata“ nuostatus;

1.3 Regatos“Švyturio įžiebimo regata“ lenktynių instrukciją.

          2.Regatos organizatoriai ir pravedimo vieta.

2.1.Regatą organizuoja ir praveda Vilkaviškio buriuotojų klubas „Škvalas“.Atsakingi už re-

gatos organizavimą ir pravedimą klubo nariai Algimantas Žiurinskas ir Aleksandr Svetov

2.2.Regata bus pravedama 2017m.gegužės 13 d.Paežerių ežere prie Vilkaviškio m.,Vilkaviš-

kio buriuotojų klubo „Škvalas“ uosto teritorijoje , Medžiotojų 11,Vilkaviškis.

2.3.Regatos teisėjai :Tamara Leonavičienė,Audrius Pavalkis.

2.4.Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių nuosavybę,gyvybę, kūno sužaloji-

mą ir inventoriaus sugadinimą varžybų metu.Už laivo ir įgulos narių saugumą atsako lai-

vo vadas(savininkas).

          3.Teisė dalyvauti ir paraiškos.

3.1.Regata atvira šių klasių jachtoms:

– jachtos iki 6 m. ilgio;

– jachtos virš 6 m ilgio;

– vaikų „Optimist“ klasės laiveliai.

3.2.Turinčios teisę dalyvauti jachtos vadai, pateikia paraiškas regatos organizatoriams regist-

racijos vietoje,pagal, pateiktą organizatorių, paraiškos formą.

3.3.Kiekvienoje įskaitinėje grupėje dalyvauja nemažiau kaip 3 laivai.

3.4.Starto mokestis  5 Eur.

          4.Kvalifikacija.

4.1.Jachtos vadas (vairininkas) privalo turėti jachtos vairininko kvalifikaciją .Pažymėjimas

pateikiamas registracijos metu.

          5.Tvarkaraštis:

5.1.Dalyvių registracija 2017.05.13 d. nuo 11 val.;

5.2.Regatos „Švyturio įžiebimo regata“ atidarymo ceremonija;

-Dalyvių rikiuotė –Algimantas Žiurinskas;

– Regatos atidarymas – klubo prezidentas Eimutis Inkrata;

-Vėliavų pakėlimo ceremonija: Lietuvos Valstybinę vėliavą pakelia klubo prezidentas

Eimutis Inkrata; Vilkaviškio buriuotojų klubo vėliavą pakelia Aleksandras Leonavičius

paskutinės 2017 m. regatos“Triušio regata“ nugalėtojas;Marijampolės savivaldybės vė-

liavą pakelia Aleksandr Svetov –vienas iš regatos organizatorių.Vilkaviškio savivaldy-

bės vėliavą pakelia Vilkaviškio „Rotary“ klubo atstovas.

5.3.Vilkaviškio buriuotojų klubo „Škvalas“ jaunųjų buriuotojų mokyklėlės pristatymas –

Aleksandras Leonavičius.Mažųjų „Optimist“klasės laivų priėmimas iš sponcorių.

5.4.Regatos startas 2017.05.13 d. 14 val.- 3 plaukimai pagal distancijos schemą Nr.1 ir

Nr.2(vaikams).Schemos bus pateiktos varžybų dieną.

5.5.Regatos uždarymo ceremonija 2017.05.13 d.18 val.

– regatos rezultatų paskelbimas;

– regatos nugalėtojų , dalyvių ir svečių apdovanojimas ;

– muzikinis pavakarys;

– vaišės-žuvienė(žuvienę verda Gediminas Žuolys).

          6.Lenktynių Instrukcija;

6.1.Lenktynių instrukcija ir distancijų iliustracija bus patalpinta pranešimų lentoje 1 val. iki

starto.

          7.Baudų sistema;

7.1.Bus taikoma BVT 44 taisyklė.

          8.Taškų skaičiavimas.

8.1 Bus taikoma linijinė taškų skaičiavimo sistema pagal A4.1 taisyklę.

          9.Prizai.

9.1.Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos ,užėmusios prizines vietas,bus apdovanotos

prizais..

          10.Atsakomybė.

10.1.Buriuotojai dalyvauja regatoje savo rizika-BVT 4 taisyklė.Vykdanti organizacija,

neprisiima atsakomybės už materialinę žalą,asmens sužalojimą ar mirtį,susijusius

su regata,prieš ją,jos metu ar po jos.

           11.Kita informacija.

11.1 Dėl regatos organizavimo ir pravedimo iškilus klausimams,kreiptis į regatos organi-

zatorius arba į teisėjus.

 

Regatos organizatoriai                                Algimantas Žiurinskas

Aleksandr Svetov

 

Tvirtinu:

Vilkaviškio buriuotojų klubo „Škvalas“prezidentas

Eimutis Inkrata 2017.03.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skaityti komentarus
Skaityti komentarus
Komentarų šiuo metu nėra.